Audyty energetyczne oferujemy klientom w całej Polsce: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Przemyśl, Rzeszów, Krosno.

Zapraszamy do kontaktu >

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego czyli działań mających na celu obniżenie zapotrzebowania na energię.

Do głównych działań branych pod uwagę podczas opracowywanie audytu energetycznego zalicza się:

 • docieplenie ścian i dachów
 • docieplenie stropów ostatnich kondygnacjii
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • modernizacja systemu ogrzewania
 • montaż automatyki pogodowej
 • zamiana źródła ogrzewania na efektywniejsze
 • montaż kolektorów słonecznych
 • montaż ogniw fotowoltaicznych
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • modernizacja systemu wentylacjii
 

Audyt energetyczny stanowi podstawę jako załącznik do uzyskania środków na zrealizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Istnieje kilka źródeł finansowania:

 • premia termomodernizacyjna
 • premia remontowa
 • program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

Wytyczne zasad wyceny audytów energetycznych budynków.

(oprac.: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych)

Zakres prac objętych wyceną. Niniejsze zasady wyceny dotyczą opracowania audytów energetycznych budynków, których przedmiotem jest termomodernizacja bryły budynku, systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podane wyceny nie obejmują kosztu ujęcia w audycie zagadnień klimatyzacji oraz modernizacji technologii np. technologii kuchni, pralni itp. a także modernizacji oświetlenia. W takich przypadkach cenę wykonania audytu określa się indywidualnie, biorąc pod uwagę stopień trudności dodatkowych zagadnień w konkretnym obiekcie. Cena obejmuje prace związane z zebraniem danych w terenie, wykonaniem niezbędnych obliczeń oraz opracowaniem audytu w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami i dostarczenie go zleceniodawcy (co najmniej 2 egzemplarze).

 

Podział budynków na grupy. W zależności od stopnia skomplikowania prac podczas wykonywania audytu budynki dzieli się na następujące grupy:

 • grupa I - budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej,
 • grupa II - budynki wielorodzinne, budynki internatów i hoteli, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 8 000 m3,
 • grupa III - A) szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8 000 m3. B) budynki zaliczone do grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku,
 • grupa IV - budynki z grupy IIIA z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku.

Metody wyceny

I metoda: Wycena w oparciu o stopień skomplikowania budynków i związany z tym nakład pracy na wykonanie audytu energetycznego. Założenie: Wykonanie audytu w dwóch etapach (zawsze), jako audyt wstępny i szczegółowy.

 • Audyt wstępny. Audyt wstępny decyduje o wykonaniu lub nie audytu szczegółowego. Audyt wstępny może być wykonany na postawie:
  • rozmów z inwestorem (właścicielem budynku, zarządcą itp.),
  • oględzin obiektu,
  • przeglądu dokumentacji technicznej.
 • Po wykonaniu audytu wstępnego inwestor podejmuje decyzję co do wykonania audytu szczegółowego na podstawie podanej przez audytora wstępnej szacunkowej wielkości kosztów inwestycji i premii termomodernizacyjnej. Możliwe są trzy oceny po rozmowie z inwestorem:

a. inwestycja z pewnością nie będzie opłacalna z punktu widzenia inwestora,

b. inwestycja z pewnością będzie opłacalna z punktu widzenia inwestora,

c. aby jednoznacznie stwierdzić czy zachodzi przypadek /a/ czy /b/ niezbędne jest wykonanie wstępnych obliczeń.

W przypadku /a/ i /b/ audyt wstępny powinien być:

 • bezpłatny dla budynków należących do I grupy,
 • płatny symbolicznie dla budynków należących do II grupy (od 100 do 300 zł),
 • płatny ok. 10 % ceny audytu właściwego dla budynków należących do III grupy,
 • płatny ok. 20 % ceny audytu właściwego dla budynków należących do IV grupy.

W przypadku /c/ cena jest określana na podstawie ustaleń indywidualnych.

Audyt szczegółowy. Ceny audytów szczegółowych dla poszczególnych grup budynków (brutto – w tym 22% VAT)

 • budynki grupy I 1 000 – 1 800 zł
 • budynki grupy II 2 500 – 4 000 zł
 • budynki grupy III od 4 500 zł *
 • budynki grupy IV od 5 500 zł *

* Uwaga: ceny za audyty budynków z tej grupy mogą (ze względu na możliwe ogromne zróżnicowanie tego typu obiektów i ich wyposażenia technicznego) bardzo znacznie odbiegać w górę od podanych wartości minimalnych.

 

II metoda: Wycena w oparciu o wielkość nakładów inwestycyjnych.

 • Audyt wstępny (opisany w metodzie I) zawsze bezpłatny.
 • Cena audytu szczegółowego powinna zawierać się w granicach od 2 do 6% nakładów inwestycyjnych (kosztów termomodernizacji). Wyższe wartości procentowe (4-6%) należy przyjmować dla budynków z grupy I i II, niższe wartości procentowe (2–4%) należy przyjmować dla budynków z grupy III i IV.

Dodatki do wyceny (obowiązują w metodzie I i II).

 • Dodatek uwzględniający braki w dokumentacji technicznej budynku. Brak niezbędnej dokumentacji technicznej pociąga za sobą wzrost ceny o wartość koniecznej do wykonania uproszczonej inwentaryzacji (wycena uzależniona od niezbędnego z punktu widzenia audytu energetycznego jej zakresu) - od 10 do 35 % ceny audytu.
 • Dodatek uwzględniający “liczbę wariantów paliwowych” - (dotyczy grup III i IV – kotłownie wbudowane). Za rozpatrzenie każdego wariantu zmiany paliwa w źródle ciepła zwiększa się cenę o 10% podstawowej ceny audytu dla danej grupy budynków.
 
Zainteresowny naszymi usługami? Zamów już dzisiaj >

Zobacz dla kogo pracowaliśmy i kto nam zaufał

Urząd Miasta Dynowa Towarzystwo Budownictwa Społecznego Krosno Miasto i Gmina Zagórz Urząd Gminy Brzozów Gmina Jedlicze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Urząd Miasta Mielec Urząd Miasta Krosno Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie Zodiak
©2014 JSystem /  Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie). Projekt strony internetowej webapper.pl